preskoči na sadržaj

Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina

Login
Brojač posjeta
Ispis statistike od 7. 6. 2011.

Ukupno: 334610
Ovaj mjesec: 1796
Ovaj tjedan: 329
Himna škole

Himna naše škole

Koliko je sati?
Tražilica
Natječaji

OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA CESARCA, KRAPINA

IVANA VRENCEA 1

49000 KRAPINA

KLASA: 112-07/19-01/03

UR.BROJ: 2140/01-380-13-19-05

U Krapini, 16. siječnja 2019. godine

 

Osnovna škola Augusta Cesarca, Krapina, na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18. ), dana 16. siječnja 2019. godine raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za radno mjesto:

 

1. UČITELJ/ICA MATEMATIKE

- 1 izvršitelj/ica na određeno i puno radno vrijeme (40 sati tjedno)  do povratka odsutne radnice na posao

- mjesto rada: Matična škola

 

2.  UČITELJ/ICA GITARE

        - 1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme (40 sati tjedno) 

- mjesto rada: Osnovna glazbena škola pri Osnovnoj školi Augusta Cesarca, Krapina

 

3.  UČITELJ/ICA HARMONIKE

 - 1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme (40 sati tjedno),

- mjesto rada: Osnovna glazbena škola pri Osnovnoj školi Augusta Cesarca, Krapina

 

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.,  7/17. i 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( Narodne novine broj 47/96. i 56/01. ).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • presliku dokaza o stručnoj spremi,
  • presliku domovnice,
  • uvjerenje o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
  • potvrdu o ostvarenom radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose na adresu Škole:

              Osnovna škola Augusta Cesarca, Krapina, Ivana Vrencea 1, 49000 Krapina

              s naznakom „Za natječaj“.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju o ostvarivanju prava prednosti na koju se poziva.

Sukladno odredbi članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, u nastavku je poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.

Natječaj vrijedi od 17. do 25. siječnja 2019. godine.

 

                                                                                                                               RAVNATELJICA:

                                                                                                                              

                                                                                                                               Matilda Juričev Žigman

preskoči na navigaciju